Spacerownik po warszawskich cmentarzach

Spacerownik po warszawskich cmentarzach - Jerzy S. Majewski, Tomasz Urzykowski Mam mieszane uczucia co do tej książki. Z jednej strony przedstawia propozycje spacerów po różnych cmentarzach w Warszawie, często szlakami np. artystów, polityków, żołnierzy. Historie cmentarzy i krótkie notki o grobach i osobach tam pochowanych są napisane lekkim, potrafiącym przyciągnąć czytelnika stylem. Z drugiej strony opracowane są trasy (łącznie z mapkami) tylko w kilku najważniejszych (?) cmentarzach. Stare Powązki, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, cmentarze ewangelickie, cmentarz żydowski, prawosławny i bródnowski są dosyć szczegółowo opisane na stronach 6-134. Tymczasem 12 innych cmentarzy opisanych jest na 7 stronach, oczywiście bez mapek i często bez zdjęć, zupełnie na odwrót jak w przypadku wcześniejszych. Część warszawskich cmentarzy nawet nie doczekała się krótkiej informacji w tym spacerowniku. Brak jakiegokolwiek spisu, lub choćby listy cmentarzy podzielonych na dzielnice.

Dwie gwiazdki za treść i dobre zdjęcia, ocena obniżona ze względu na ww. braki.